Natječaj za 2.ReArt

.


NATJEČAJ ZA IZLAGANJE I/ILI PRODAJU na
ReArt festivalu umjetnosti i rukotvorina
Udruga PLANTaža otvara natječaj za izlaganje/prodaju umjetničkih radova i rukotvorina na 2. ReArt festivalu umjetnosti i rukotvorina u Osijeku.

ReArt će se odžati 25. travnja 2015. godine u centu grada Osijeka, Park kralja Držislava (kod školjke) od 9 sati. Na natječaj se mogu prijaviti svi umjetnici ili grupe umjetnika koji žele predstaviti svoj rad, kao i svi rukotvorci ili grupe rukotvoraca, udruge, obrtnici ili mali poduzetnici koji izrađuju svoje predmete ručno, sa što manje upotrebe strojne obrade. Ključni pojmovi koji će se žirirati na natječaju su: originalnost, obrada, prepoznatljivost, neobičnost i kvaliteta.

Opis proizvoda su: slike, grafike, skulpture, crteži, ilustracije, fotografije itd. Dizajn (produkt, modni), re-dizajn, suveniri ili od predmeta opće uporabe igračke i biljna kozmetika. Na natječaj se mogu prijaviti slikovnice i stripovi tiskani u maloj nakladi.
Potrebno je ispuniti „Prijavnicu za ReArt“ i uz prijavnicu koju se šalje na e-mail, treba priložiti i minimalno 3 fotografije sa primjerima proizvoda koji se planiraju izlagati. Fotografije predstavljaju Vas i Vaš proizvod stoga preporučamo da ih šaljete u što kvalitetnijem formatu.
Molimo Vas da sve prijave pošaljete na e-mail: reart.sajam@gmail.com sa naznakom „ReArt natječaj“ najkasnije do 18. travnja 2015.

Sve prijave prolaze stručno žiriranje, nakon kojeg će autori i grupe autora elektronskim putem biti obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijava na natječaj je besplatna. Svi odabrani izlagači potpisuju Ugovor o izlaganju.
Izlagač ili grupa izlagača (ovisno o prijavi) imaju jedan kvadratni metar prostora za izlaganje. Od opreme svatko od izlagača, ili grupe izlagača će imati dio stola/štanda za izlaganje dok ostale rekvizite moraju donijeti sami. Radove se može izložiti u obliku mape, uramljene radove, objesiti kvačicama ili već nekim drugim primjerenim načinom prezentacije rada. Ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka predmeta, odgovornost snose sami izlagači. ReArt traje samo jedan dan, stoga svi izlagači dolaze u isto vrijeme (jedan sat prije početka) i odlaze u isto vrijeme ostavljajući za sobom čist prostor kakvim su ga i zatekli. Osim što se može izlagati svoje proizvode, izlagači samostalno određuju načine i metode naplate svojih proizvoda u skladu sa zakonskim odredbama. Svi odabrani izlagači potpisuju Ugovor o izlaganju.
Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sva pitanja obratite se e-mailom: reart.sajam@gmail.com

Primjedbe